Oyun nedir?

En çok rastlanan tanımlarında “insanın vaktini hoş geçirmesine, oyalanmasına yarayan, genellikle belli kuralları olan eğlence "genellikle çocukların oynadığı, hic¸bir çıkara dayanmayan, eğlenceli yarış vb." şeklinde ifade edilir.

Ama bu ifadeler oyunu eksik tanımlamaktadır. Oyun aslında insanlıktan da ötedir. Oyun tarihin, kültürün kendisidir.

Oyun iklimlerin ve coğrafyanın birer yansımasıdır. Oyun kendini ifade etme biçimidir. Oyun kurulan bağlardır, bir araya gelmektir.

Oyun atlası nedir?

Oyun Atlası antik ve geleneksel oyunların izini süren, arşivleyen ve yeniden tasarlayarak yaşatan bir sosyal girişimdir; oyun vasıtasıyla insana, tarihe, kültüre ve doğaya dokunur. 

  • Kaybolma ihtimali olan oyunları arşivleyerek, yok olmamalarını sağlamak; bu oyunları yeniden üreterek, oynanabilir hale getirmek,
  • Oyun alanındaki sözlü tarih çalışmalarını derinleştirmek,   
  • Antik medeniyetlere dair yapılan kültürel ve sosyal araştırmaları çeşitlendirmek,   
  • Oyunun çocuk özelinden ayrılıp, herkesi içerisine dahil eden bir perspektiften görülmesini sağlamak,   
  • Oyunlara ve oyuna dair sosyal bilinç yükseltmek ve farkındalık yaratmak, 
  • Oyunların evriminde teknolojiyle beraber gelen değişimlerin toplumsal değerlere ve alışkanlıklara etkisinin fark ve telafi edilmesini sağlamak,
  • Olumlu insan ilişkilerinin kurulması, ortak değerlerin hatırlanmasını ve oluşturulmasını sağlamak,   
  • Çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminde oyunun öneminin farkındalığını arttırmak.