İzini sürdüğümüz ve bulduğumuz antik ve geleneksel oyunları günümüz imkanları ile ve doğal yapıları bozulmadan yeniden yorumlayarak; deneyimsel öğrenmeyi güçlendirecek eğitsel oyunlara dönüştürüyoruz. 

Oyunlarımızın üretiminde, oyunun doğasını ve özünü korumak adına doğal malzemeler kullanıyoruz.