Saha araştırmalarımızda oyunun izini sürerken aynı zamanda doğanın, insanın ve beraberinde tarihin ve kültürün de izini sürmüş oluyoruz. Aldığımız video, fotoğraf ve ses kayıtlarıyla, teknolojiyi ve sosyal medyayı kullanarak oyunları kayıtlı hale getiriyor, bir oyun arşivi oluşturuyor ve oyunların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. 

Her geçen zaman daha fazla oyuna rastlıyoruz ve aldığımız kayıtlar oyunun izinde belgesel serisinin bir parçası haline geliyor.